Prístupové systémy

Kvalitne navrhnutý a nainštalovaný prístupový systém nahrádza plnohodnotne mechanické zabezpečenie v podobe zámkov a kľúčov. Umožňuje individuálne riešiť vstup do jednotlivých časti budov, kancelárií, alebo bytových či nebytových priestorov. Zaručuje plnohodnotnú kontrolu a evidenciu nad pohybom osôb, riedenie vstupov a samotné zabezpečenie citlivých informácií vo firemných priestoroch. Používaním RFID čipov, kariet, kódov, prípadne biometrickým údajom ako je odtlačok prsta alebo dlane dokonale eliminuje možnosti skopírovania mechanického zámku-kľúča. Pomocou prístupových terminálov a naprogramovania prístupových práv jednotlivých sekcií alebo užívateľov vie recepcia hotela spravovať práva pohybu hostí, vedúci pracovník zabezpečiť pohyb osôb len v ich vyhradenom sektore prevádzky a podobne.