Zabezpečovacie systémy

Tvoria základný kameň elektronickej bezpečnosti rodinných domov, administratívnych budov, sakrálnych priestorov, finančných domov, galérií a v neposlednom rade i technologických priestorov a mnohých iných exteriérov a interiérov, kde nastáva potreba ochrany a dohľadu. Vzhľadom na veľkú modularitu a možnosti  systémov technickej bezpečnosti, inštaluje naša spoločnosť  primárne produkty popredných značiek technickej bezpečnosti na našom trhu. Mimo štandardných  bezpečnostných funkcií totiž poskytujú širokú škálu domovej automatizácie, ktorá zvyšuje komfort bývania a rôznym iným technickým prostriedkom zvyšuje ich pridanú hodnotu.